Archiwa miesięczne: Sierpień R


Wstęp do Google Guice

Guice jest biblioteką od Google, której ideę stanowi możliwość zastąpienia różnego rodzaju fabryk obiektów, tworzenia obiektów za pomocą operatora new. Zapewnia ona ponadto mechanizmy zbliżone do dependency injection.


PRAKTYCZNY ENVERS

Envers jest dodatkiem do Hibernate’a pozwalającym na automatyczne zapisywanie historii zmian encji (audytu). Envers używa pojęcia rewizji – co oznacza, że każda zmiana dowolnej (audytowalnej) encji tworzy nową rewizję. Nowy rekord jest zapisany do tabeli, a na podstawie starego zostaje utworzona rewizja i zapisana do dodatkowej tabeli wraz z poprzednimi wartościami.