Archiwa miesięczne: Wrzesień R


Wstęp do APEX

Oracle Application Expres ( APEX ) jest to darmowe narzędzie pozwalające na szybkie wytwarzanie aplikacji Web’owych opartych na bazie danych Oracle. Zarządzanie oraz proces tworzenia aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


Wstęp do rozproszonej kontroli wersji na przykładzie Git’a

W standardowych (centralnych) systemach wersjonowania mamy zazwyczaj jedno główne repozytorium kodu, z którego korzysta cały zespół. Praca w projekcie wiąże się z ciągłym pobieraniem i wgrywaniem zmian i w związku z tym wymaga stałego połączenia z jednym centralnym serwerem. Cała historia zmian trzymana jest w centralnym repozytorium, członkowie zespołu lokalnie posiadają jedynie kopię źródeł. Rozproszona kontrola wersji jest zorganizowana w zupełnie inny sposób. Repozytoriów jest tyle ilu członków zespołu. Każdy z nich lokalnie posiada pełne źródła projektu wraz z historią zmian. Wszystkie repozytoria są równe – żadne z nich nie jest w żaden sposób wyróżnione. To, z którego repozytorium na […]


Uruchomienie dynamicznej akcji za pomocą przycisku w technologii APEX

W aplikacjach wykonanych w technologii Apex mamy możliwość obsłużenia przycisku wykorzystując do tego celu procesy. Rozwiązanie to wymaga operacji „submit” podczas każdorazowego wykonania procesu. W wielu sytuacjach wolelibyśmy aby naszym działaniem objęte zostały tylko wybrane elementy strony bez wywoływania operacji „submit”. Tutaj z pomocą przychodzą dynamiczne akcje, które umożliwiają wykonanie kodu tylko na wybranych obiektach strony. W APEX 4.0  nie możemy uruchomić wprost dynamicznej akcji z wykorzystaniem przycisku. W wykonaniu tej funkcjonalności pomoże nam poniższy opis.