Archiwum dnia: 2012-02-22


Narzędzia do analizy plików śladu sesji ORACLE

Analiza pliku śladu sesji bazy danych ORACLE dostarcza wielu informacji na temat zużycia zasobów oraz wykonywanych operacji. W prostych przypadkach można ów plik przeglądać w postaci źródłowej. Jednak przy bardziej skomplikowanych problemach jego czytelność nie pozwala na sprawne rozwiązywanie problemów. Firma ORACLE dostarczyła dwa narzędzia do generowania raportu z plików śladu. Czasem warto poszukać jeszcze innych rozwiązań. Każde z nich ma swoje mocne i słabe strony. W bardzo pobieżny sposób spróbuję opisać kilka z nich.