Lista artykułów autora: Andrzej Woynarowski


UX – co to tak właściwie jest?

W ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawił się bardzo dynamiczny trend wzrostowy związany z pojęciem UX. Największe firmy coraz częściej dostrzegają potrzebę stosowania technik UX, CX, IA. Niestety w  wielu innych, UX ciągle raczkuje – wynika to z bardzo małej liczby specjalistów w tej dziedzinie oraz ograniczonej wiedzy o wpływie sposobu projektowania UX na odbiór naszych produktów. Postaram się przybliżyć tę tematykę. Tworząc pewien zarys komponentów zawartych w szeroko pojętym UX, chciałbym zarazem „odczarować” te tajemnicze zestawienia literek.


Projektowanie Interakcji

Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów i urządzeń w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. Oto największe wyzwanie dla projektanta – jak najlepiej poznać użytkownika danego interfejsu. Istnieje bardzo dużo różnorodnych technik, które mogą być w tym pomocne, ale większość z nich skupia się na dwóch pytaniach: gdzie użytkownik spodziewa się interakcji z interfejsem oraz co robi pomiędzy tymi interakcjami.