Eyetracking – badania użyteczności


Podczas udziału w konferencji InfoShare 2009 w Gdańsku. Miałem możliwość przetestowania eyetrackera. Urządzenie to służy do pomiaru zarówno punktu skupienia jak i ruchu oka. „Eye tracke-ów” używa się w systemach graficznych, psychologii, czytaniu i projektowaniu produktów. Istnieją różne sposoby pomiaru pozycji oka. Najbardziej popularne jest określanie pozycji oka na podstawie obrazu z kamer. Z takim to systemem miałem do czynienia na konferencji. Obraz z kamer poddaje się obróbce cyfrowej i w ten sposób oblicza się pozycję wzroku na danym obiekcie. W testowanym przeze mnie przypadku była to strona Web i grafika z ponętną modelką :).

Głównym celem eyetrackera jest badanie użyteczności produktu.
Ma kluczowe znacznie w przypadku stron internetowych oraz aplikacji. Bez względu na to czy myślimy o użyteczności jako funkcji komunikacji marketingowej czy procesu interakcji z aplikacją. Użyteczność pozwala w lepszy sposób dotrzeć użytkownikowi do informacji oraz podnieść jego poziom zadowolenia z kontaktu z serwisem.
żródło: http://eyetracking.pl/pl/102/Uzytecznosc

eyetracking_1
Główne korzyści:

  • Łatwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z aplikacji
  • Oszczędzenie czasu użytkowników
  • Mniejszy wskaźnik ucieczki ze strony
  • Większa skuteczność przekazu marketingowego
  • Lepsza dostępność informacji

źródło: http://www.blackboxglobal.com/usability-methods.html

Aby uzyskać naprawdę wartościowe wyniki badań, konieczne jest ścisłe określenie grupy docelowej oraz zadanie odpowiednich pytań i dobranie do nich adekwatnych metod prezentacji wyników. Tylko umiejętność szczegółowego zidentyfikowania problemu i dobranie odpowiedniego scenariusza badania, prowadzi do rozwiązania problemu. Pamiętajmy też o tym, że zdiagnozowanie problemu to jedynie pół drogi do jego wyeliminowania. Poprawiony element także powinien być poddany badaniom.

Zależnie od potrzeb badania prowadzone są eyetrackerem stacjonarnym lub mobilnym. Wynikiem badania powinien być raport zawierający wnioski, uwagi i zalecenia mające na celu podniesienie wartości użytkowej testowanego elementu. Zależnie od kontekstu badawczego dowiemy się się:

  • Jakie elementy rozpraszały uwagę badanego
  • Jakie których elementów i dlaczego nie mógł on znaleźć
  • Czy przekaz czytelne
  • Czy zachowanie badanego było zgodne z przewidywaniami
  • Czy elementy były w miejscach w których badany sie tego oczekiwał

Obrazowe przedstawienie wyniku badań:

mapy cieplna
Mapa ciepła pokazuje jak długo użytkownik patrzy na różne części strony Web. Miejsca gdzie użytkownik patrzył najdłużej oznaczone są kolorem czerwonym. Żółte i zielone obszary były proporcjonalnie rzadziej obserwowane. Szary obszarto obszar nieodwiedzony przez wzrok użytkownika.

eyetracking_3
źródło: http://stephenslighthouse.sirsi.com

mapy przejść wzroku
Mapa przejścia pokazuje nam jak wędrował wzrok użytkownika i gdzie się zatrzymywał. Miejsca zatrzymania wzroku oznaczone są okręgami. Czym większy jest okrąg tym dłużej czasu spędził tam użytkownik.
eyetracking_2
źródło: http://www.smashingmagazine.com/tag/eye-tracking

Jak widzimy zastosowanie eyetrackera może przynieść wymierne korzyści zarówno w aplikacjach webowych jak i stacjonarnych. Szybsze znalezienie poszukiwanej treści i bardziej ergonomiczne ułożenie klawiszy funkcyjnych w aplikacji pozwala zaoszczędzić cenny czas i obniżyć poziom flustracji użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *