Mobile Enterprise Application Platform na przykładzie Sybase Unwired Platform


Mobile Enterprise Application Platform (MEAP) to nazwa wprowadzona przez firmę Gartner w roku 2008 w raporcie „Magic Quadrant”. Zwykle rozwiązanie to składa się z serwera pełniącego funkcję mobilnego middleware’a i aplikacji mobilnych. Tego typu platforma ma przede wszystkim przyspieszać i ułatwiać proces wytwarzania enterprisowych aplikacji mobilnych.

 

 

 

Według Gartnera powinna ona spełniać tzw. zasadę trzech:

 • wspierać co najmniej 3 aplikacje mobilne,
 • wspierać 3 lub więcej mobilne systemy operacyjne,
 • integrować co najmniej 3 systemy back-endowe.

Inne ważne zadania, które należą do MEAP, to Mobile Device Management (MDM) oraz Mobile Application Management (MAM). Są bardzo przydatne w przypadku aplikacji B2E oraz coraz bardziej popularnego trendu Bring your own Device (BYOD). Platforma powinna umożliwiać:

 • zdalne zarządzanie urządzeniem oraz aplikacjami znajdującymi się na nim,
 • ochronę danych przechowywanych na urządzeniu mobilnym oraz szyfrowanie transmisji z serwerem,
 • wspieranie tworzenia aplikacji webowych opartych na HTML 5, hybrydowych oraz natywnych.

SUP – co to takiego?

Sybase Unwired Platform (SUP) to MEAP oferowany przez firmę SAP. Wraz z Afaria oraz Syclo Agentry wchodzi w skład SAP Mobile Platform. Afaria pełni funkcje MDM, pozwala na ochronę oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, a funkcje SUP-a są w tym zakresie ograniczone do minimum. Sybase Unwired Platform to platforma pozwalająca na integracje wielu różnych systemów back-endowych oraz ich komunikacje z urządzeniem mobilnym. SUP wspiera systemy:

 • Apple iOS od wersji 4.3,
 • Android od wersji 2.2,
 • Windows Mobile od wersji 6.0,
 • Windows XP/Vista/7,
 • BlackBerry OS od wersji 6.0.x.

Jako źródło danych może służyć baza danych(JDBC), Web Services czy SAP Serwer(JCo, DOE-C).

 

Wraz z SUP-em dostępne jest IDE bazujące na Eclipse, wyposażonym w zestaw wtyczek. Zawiera m.in. edytory graficzne, które pozwalają:

 • budować obiekty MBO (więcej o nich później) na zasadzie drag and drop i relacje między nimi z podłączonych źródeł danych,
 • tworzyć ekrany aplikacji oparte o technologię HTML 5 i CSS oraz sposoby przechodzenia między nimi.

SAP udostępnia 30-dniową wersję testową osadzoną na chmurze CloudShare. W ciągu 48h od zapisania się na triala użytkownik otrzymuje: dostęp do Windows Server 2008/64bit z zainstalowanym i skonfigurowanym serwerem, IDE, emulatorami Androida i BlackBerry oraz dostęp do ERP-a. Może też połączyć się ze środowiskiem testowym poprzez zdalny pulpit lub przeglądarkę.

 

Są jednak również minusy takiego rozwiązania. Po okresie próbnym tracimy specyficzne dla nas konfiguracje, responsywność systemu odbiega od środowiska instalowanego lokalnie, a system ERP jest współdzielony przez wszystkich, którzy korzystają z triala.

Rodzaje aplikacji mobilnych

SUP dostarcza narzędzi wspierających proces wytwarzania dwóch typów aplikacji: natywnych i hybrydowych.

Aplikacje natywne napisane są w języku specyficznym dla danej platformy. Dają nieograniczona swobodę korzystania z zasobów sprzętowych urządzenia. Zapewniają największą wydajność. Czas wytworzenia aplikacji ściśle zależy jednak od ilości platform, na których ma działać. Powoduje to dodatkowo problemy w utrzymywaniu takich aplikacji. Stanowi to istotną wadę rozwiązań natywnych.

Aplikacje hybrydowe składają się z natywnego shell’a/kontenera oraz komponentów wykorzystujących technologie webowe. Dzięki takiemu podejściu tylko kontener musi być napisany w języku natywnym danej platformy, a sama aplikacja w dużym stopniu może być multiplatformowa. Przy pomocy PhoneGapa można korzystać z poziomu aplikacji z takich zasobów, jak kamera, GPS czy kontakty. Kontener może dodatkowo zapewniać szyfrowanie przechowywanych danych, zabezpieczanie transmisji, umożliwiać konfiguracje serwera oraz zdalne zarządzanie aplikacjami. Inną zaletą takiego podejścia jest brak konieczności instalacji kolejnych programów. Kontener wystarczy zainstalować tylko raz, a po skonfigurowaniu serwera przeznaczone dla nas aplikacje same się do niego ściągają.

Możliwe modele danych

Sybase Unwired Platform pozwala skorzystać z kilku modeli danych wspierających tworzenie wspomniane wcześniej typy aplikacji:

 • Mobile Business Objects (MBO) – reużywalne obiekty przedstawiające dane z systemu back-endowego. Wykorzystanie MBO pozwala na wprowadzenie warstwy abstrakcji oddzielającej aplikacje mobilne od pozostałych systemów. Po stworzeniu MBO oraz relacji między nimi, można je spakować i umieścić na serwerze SUP. Na podstawie MBO można wygenerować API odzwierciedlające dany obiekt w urządzeniu mobilnym. Da się też wygenerować dwa rodzaje kodu:
  • Native Object API – stworzone w języku natywnym dla danej platformy. Umożliwia budowanie aplikacji offline-owych. Przy takim podejściu interfejs użytkownika buduje się w osobnym środowisku pozwalającym na dewelopment w natywny języku platformy.
  • Hybrid Web Container API – pozwalające budować aplikacje multiplatformowe osadzone w kontenerze. Interfejsy stworzone są w technologii HTML, przy pomocy Sybase Unwired WorkSpace.

Dzięki wygenerowanemu API zmiana danych na urządzeniu mobilnym zostaje automatycznie zsynchronizowana z serwerem SUP, a następnie z systemami back-endowymi.

 • Data Orchestration Engine (DOE) – komponent wchodzący w skład SAP NetWeaver Mobile. Umożliwia konsolidację danych z systemów SAP i dostarczenie ich do aplikacji mobilnych poprzez SUP-a. DOE pozwala na budowanie reguł dystrybucji, co ogranicza do minimum ilość danych przechowywanych na urządzeniu mobilnym. Do każdego zbioru danych generowany jest WSDL pozwalający na operacje typu CRUD. Na jego podstawie wytwarzany jest ESDMA Bundle, który następnie jest konwertowany i umieszczany na serwerze SUP jako Unwired Platform package. Aplikacje mobilne komunikują się poprzez push messaging z DOE Connectorem, który przekazuje dane do i z DOE.

 

 •  OData – systemy wyposażone w SAP NetWeaver Gateway mogą wystawiać dane z systemów back-endowych za pomocą protokołu sieciowego Open Data Protocol przystosowanego do systemów SAP. SAP NetWeaver Gateway udostępnia również dokument zawierający dane potrzebne do interakcji z podpiętymi systemami. Przy pomocy OData SDK można budować aplikacje natywnych na takie platformy, jak iOS, Android czy BlackBerry. Komunikacja odbywa się na zasadzie request – response bez synchronizacji, a więc aplikacja musi być online, aby mieć dostęp do danych.

Podsumowanie

Na rynku pojawia się coraz więcej platform MEAP. Z roku na rok w raportach „Magic Quadrant” zostaje odnotowane coraz więcej firm. Należy jednak pamiętać, iż jest to bardzo młoda platforma i wiele może się jeszcze zmienić. Sybase Unwired Platform jest na pewno ciekawym i wartym rozważenia rozwiązaniem zarówno dla firm posiadających już systemy SAP, jak tych, które wolą bazować na innych źródłach danych. Dużą zaletą na pewno jest możliwość tworzenia aplikacji w języku natywnym, co zapewnia najlepsza wydajność oraz brak ograniczeń przy rozwiązaniach niestandardowych oraz innowacyjnych.

Źródła

Dokumentacja Sybase Unwired Platform – http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.pubs.docset-SUP-2.2.0/doc/html/title.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *