Lista artykułów o tagu: Oracle


Export i import danych w formacie XML w bazie danych Oracle

Jeden ze standardowych formatów danych wykorzystywanych przez istniejące systemy to format XML. Jego niezależność od platformy sprawia, że jest on bardzo często wykorzystywany jako format wymiany danych pomiędzy systemami heterogenicznymi. W swoim artykule zaprezentuję, jak w prosty sposób wydobyć dane w formacie XML z bazy danych Oracle oraz jak wykorzystać ten format do przenoszenia danych pomiędzy dwoma instancjami bazy.


Interaktywny raport w Apex – jak zrobić klikalny wiersz

W projektach, w których liczy się wygląd aplikacji (czyli zdecydowanej większości z nich), czasem musimy implementować rozwiązania, których nie ma w APEX, chociaż wydawałyby się naturalnymi rozwiązaniami. Dobrym przykładem jest brak obsługi kliknięcia w cały wiersz raportu. Na szczęście w miarę łatwo da się obejść to ograniczenie. Wystarczy użyć załączonej do APEX biblioteki JQUERY, dynamicznej akcji oraz formatowania wierszy.


Oracle APEX 4.2 – RESTful Web Services

Podczas jednej z konferencji Gartner AADI w Las Vegas Daniel Sholler – dyrektor oraz analityk firmy Gartner, specjalizujący się w architekturze aplikacji, integracji oraz procesie wytwarzania aplikacji –powiedział: ”What we are seeing is that the design of APIs has become as important as the design of the user interface”. Usługi REST są dominującym trendem w projektowaniu API. W swoim artykule przedstawię, jak w prosty sposób możemy wytworzyć oraz obsługiwać usługi REST z aplikacji opartych na technologii APEX.


Oracle APEX 4.2 – APEX_IR API

Wraz z najnowszą wersją Oracle APEX 4.2 otrzymaliśmy prostszą komunikację z raportami interaktywnymi za pośrednictwem api APEX_IR. Przed wersją 4.2 za komunikację z raportami interaktywnymi odpowiadały procedury z pakietu APEX_UTIL. W wersji 4.2 pakiet APEX_UTIL został wyczyszczony ze wszystkich tego typu funkcji. Powstał za to dedykowany pakiet APEX_IR. Zawiera on procedury, które ułatwiają operacje na raporcie oraz pozyskiwanie zapytania na jakim oparty jest raport. W swoim artykule przedstawię najważniejsze funkcjonalności dostarczane poprzez api APEX_IR.


Kwestia wersji – część druga

Oracle 11gr2 i usuwanie danych z tymczasowej tablicy w autonomicznej transakcji (ORA-14462) Wprowadzenie globalnych tablic tymczasowych było bardzo wyczekiwanym rozszerzeniem możliwości bazy danych ORACLE w wersji 8i. Od tego czasu wiele rozwiązań zostało zaimplementowanych przy ich użyciu. Podczas migracji na nowsze wersje tablice także nie sprawiały problemów. Ale w wersji 11gr2 czeka na nas niespodzianka związana ze zmianą zachowania.


Kwestia wersji

Zmiany zachowania bazy danych ORACLE przy migracji z 9.2 do 11.2 W sieci można znaleźć wiele artykułów opisujących sposoby migracji bazy do nowszej wersji oraz najlepsze praktyki dotyczące rozwiązywania problemów występujących podczas tego procesu. Przeprowadzając jedną z migracji, zetknąłem się z dwoma przypadkami świadczącymi o bardziej rygorystycznym podejściu nowszej wersji do kodu PL/SQL, który nie do końca był poprawny. Ciekawostką jest, że ten kod działał w wersji 9.2 bez najmniejszych problemów, zaś w przypadku wersji 11.2 powodował trudne do namierzenia błędy.


Narzędzia do analizy plików śladu sesji ORACLE

Analiza pliku śladu sesji bazy danych ORACLE dostarcza wielu informacji na temat zużycia zasobów oraz wykonywanych operacji. W prostych przypadkach można ów plik przeglądać w postaci źródłowej. Jednak przy bardziej skomplikowanych problemach jego czytelność nie pozwala na sprawne rozwiązywanie problemów. Firma ORACLE dostarczyła dwa narzędzia do generowania raportu z plików śladu. Czasem warto poszukać jeszcze innych rozwiązań. Każde z nich ma swoje mocne i słabe strony. W bardzo pobieżny sposób spróbuję opisać kilka z nich.


Spolszczenie raportu interaktywnego w Oracle APEX

Oracle APEX został przetłumaczony na język niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, brazylijski portugalski, chiński uproszczony oraz chiński tradycyjny. Niestety nie istnieje oficjalne tłumaczenie APEX na język polski. Z tego powodu wszystkie dostępne w raporcie interaktywnym kontrolki prezentowane są w wersji anglojęzycznej. W swoim artykule przedstawię sposób spolszczenia raportu interaktywnego.


APEX – Wykresy AnyChart pod kontrolą

APEX umożliwia tworzenie wykresów Flash AnyChart oraz HTML. Proces generowania wykresów przy użyciu interfejsu programowania APEX jest żmudny i nie daje nam pełnej kontroli nad zawartością. Źródłem danych przedstawionych na wykresie wygenerowanym przez interfejs może być zapytanie SQL lub funkcja PL/SQL zwracająca zapytanie SQL. Chciałbym przedstawić tu alternatywny sposób generowania wykresów AnyChart przy użyciu procedury PL/SQL oraz JavaScript.