Archiwa miesięczne: Wrzesień R


Wstęp do rozproszonej kontroli wersji na przykładzie Git’a

W standardowych (centralnych) systemach wersjonowania mamy zazwyczaj jedno główne repozytorium kodu, z którego korzysta cały zespół. Praca w projekcie wiąże się z ciągłym pobieraniem i wgrywaniem zmian i w związku z tym wymaga stałego połączenia z jednym centralnym serwerem. Cała historia zmian trzymana jest w centralnym repozytorium, członkowie zespołu lokalnie posiadają jedynie kopię źródeł. Rozproszona kontrola wersji jest zorganizowana w zupełnie inny sposób. Repozytoriów jest tyle ilu członków zespołu. Każdy z nich lokalnie posiada pełne źródła projektu wraz z historią zmian. Wszystkie repozytoria są równe – żadne z nich nie jest w żaden sposób wyróżnione. To, z którego repozytorium na […]


Uruchomienie dynamicznej akcji za pomocą przycisku w technologii APEX

W aplikacjach wykonanych w technologii Apex mamy możliwość obsłużenia przycisku wykorzystując do tego celu procesy. Rozwiązanie to wymaga operacji „submit” podczas każdorazowego wykonania procesu. W wielu sytuacjach wolelibyśmy aby naszym działaniem objęte zostały tylko wybrane elementy strony bez wywoływania operacji „submit”. Tutaj z pomocą przychodzą dynamiczne akcje, które umożliwiają wykonanie kodu tylko na wybranych obiektach strony. W APEX 4.0  nie możemy uruchomić wprost dynamicznej akcji z wykorzystaniem przycisku. W wykonaniu tej funkcjonalności pomoże nam poniższy opis.