Archiwum dnia: 2011-09-06


Uruchomienie dynamicznej akcji za pomocą przycisku w technologii APEX

W aplikacjach wykonanych w technologii Apex mamy możliwość obsłużenia przycisku wykorzystując do tego celu procesy. Rozwiązanie to wymaga operacji „submit” podczas każdorazowego wykonania procesu. W wielu sytuacjach wolelibyśmy aby naszym działaniem objęte zostały tylko wybrane elementy strony bez wywoływania operacji „submit”. Tutaj z pomocą przychodzą dynamiczne akcje, które umożliwiają wykonanie kodu tylko na wybranych obiektach strony. W APEX 4.0  nie możemy uruchomić wprost dynamicznej akcji z wykorzystaniem przycisku. W wykonaniu tej funkcjonalności pomoże nam poniższy opis.