Archiwa miesięczne: Czerwiec R


Java NIO.2

Java NIO, czyli New Input/Output lub Non-blocking Input/Output jest dostępne od Javy 1.4 (JSR-51). Wraz z wydaniem Javy w wersji 7 API zostało znacząco rozbudowane – światło dzienne ujrzała implementacja NIO.2 (JSR-203). Dwie najistotniejsze zmiany wydane wraz z NIO.2 to asynchroniczne (nieblokujące) I/O oraz API dostępu do systemu plików (klasy z pakietów java.nio.file i java.nio.file.attribute). Poza tym dopracowano funkcjonalność już wcześniej dostępną w NIO (m.in. bufory, sockety).


Kwestia wersji

Zmiany zachowania bazy danych ORACLE przy migracji z 9.2 do 11.2 W sieci można znaleźć wiele artykułów opisujących sposoby migracji bazy do nowszej wersji oraz najlepsze praktyki dotyczące rozwiązywania problemów występujących podczas tego procesu. Przeprowadzając jedną z migracji, zetknąłem się z dwoma przypadkami świadczącymi o bardziej rygorystycznym podejściu nowszej wersji do kodu PL/SQL, który nie do końca był poprawny. Ciekawostką jest, że ten kod działał w wersji 9.2 bez najmniejszych problemów, zaś w przypadku wersji 11.2 powodował trudne do namierzenia błędy.