Archiwum dnia: 2013-05-16


Analiza zależności między zadaniami w Microsoft Project 2013

Już w pierwszej wersji aplikacji Microsoft Project można było zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami: poprzedników i następników oraz zwłok miedzy nimi, a także ewentualnych ograniczeń czasowych. Na tej podstawie aplikacja wyliczała dla każdego z nich zapasy czasu – całkowity oraz swobodny – co umożliwiało identyfikację i wizualizację ścieżki krytycznej (np. w widoku Wykres Gantta śledzenie czy Diagram sieciowy). Z czasem harmonogramy projektów stały coraz bardzie skomplikowane (rozbudowane), a zależności pomiędzy zadaniami coraz bardziej złożone. Naturalną konsekwencją tej sytuacji stały się trudny do przewidzenia wpływ zmian w jednym zadaniu na datę zakończenia całego projektu lub innych zadań.