Lista artykułów autora: Krzysztof Własiuk


Interaktywny raport w Apex – jak zrobić klikalny wiersz

W projektach, w których liczy się wygląd aplikacji (czyli zdecydowanej większości z nich), czasem musimy implementować rozwiązania, których nie ma w APEX, chociaż wydawałyby się naturalnymi rozwiązaniami. Dobrym przykładem jest brak obsługi kliknięcia w cały wiersz raportu. Na szczęście w miarę łatwo da się obejść to ograniczenie. Wystarczy użyć załączonej do APEX biblioteki JQUERY, dynamicznej akcji oraz formatowania wierszy.


Projektowanie GUI w HTML5 : Gauge

HTML5 daje dodatkowe możliwości w zakresie tworzenia lekkich komponentów wizualizacyjnych. Lekkość rozumiemy tu przez brak wymagań wobec dodatkowych komponentów, takich jak Flash, Silverlight lub SVG, które nie zawsze znajdują się na komputerze użytkownika. Oczywistym wymaganiem jest przeglądarka internetowa z obsługą standardu HTML5 i tu natrafiamy na problem ponad 20% udziału w rynku starszych, niekompatybilnych z HTML5 przeglądarek na komputerach typu desktop. W przypadku urządzeń mobilnych sytuacja wygląda lepiej. Na szczęście wydaje się, że wielcy świata IT doszli do porozumienia i nikt nie neguje trafności wyboru HTML5 jako wiodącego standardu na najbliższe lata. Możemy zatem z czystym sumieniem zacząć korzystać z […]


Kwestia wersji – część druga

Oracle 11gr2 i usuwanie danych z tymczasowej tablicy w autonomicznej transakcji (ORA-14462) Wprowadzenie globalnych tablic tymczasowych było bardzo wyczekiwanym rozszerzeniem możliwości bazy danych ORACLE w wersji 8i. Od tego czasu wiele rozwiązań zostało zaimplementowanych przy ich użyciu. Podczas migracji na nowsze wersje tablice także nie sprawiały problemów. Ale w wersji 11gr2 czeka na nas niespodzianka związana ze zmianą zachowania.


Kwestia wersji

Zmiany zachowania bazy danych ORACLE przy migracji z 9.2 do 11.2 W sieci można znaleźć wiele artykułów opisujących sposoby migracji bazy do nowszej wersji oraz najlepsze praktyki dotyczące rozwiązywania problemów występujących podczas tego procesu. Przeprowadzając jedną z migracji, zetknąłem się z dwoma przypadkami świadczącymi o bardziej rygorystycznym podejściu nowszej wersji do kodu PL/SQL, który nie do końca był poprawny. Ciekawostką jest, że ten kod działał w wersji 9.2 bez najmniejszych problemów, zaś w przypadku wersji 11.2 powodował trudne do namierzenia błędy.


Narzędzia do analizy plików śladu sesji ORACLE

Analiza pliku śladu sesji bazy danych ORACLE dostarcza wielu informacji na temat zużycia zasobów oraz wykonywanych operacji. W prostych przypadkach można ów plik przeglądać w postaci źródłowej. Jednak przy bardziej skomplikowanych problemach jego czytelność nie pozwala na sprawne rozwiązywanie problemów. Firma ORACLE dostarczyła dwa narzędzia do generowania raportu z plików śladu. Czasem warto poszukać jeszcze innych rozwiązań. Każde z nich ma swoje mocne i słabe strony. W bardzo pobieżny sposób spróbuję opisać kilka z nich.