Polityka prywatności


Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie atena.pl.

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności, jako Użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. W szczególności dbamy
o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne
i techniczne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność, przez osoby trzecie.

Strony internetowe w naszej domenie, na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, będziemy nazywali „Serwisem”, zaś urządzenia końcowe, z których łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, telefon czy tablet, będziemy określali mianem „Urządzenie” lub „Urządzenie końcowe”.

Administrator

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest ATENA Usługi Informatyczne
i Finansowe S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot (dalej: Administrator).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem +48 58 768 07 00 lub pod wskazanym adresem a-mail: iod@atena.pl.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści publikowane na naszych Serwisach.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym, dodatkowo  przetwarzamy następujące informacje:

 • data i czas nadejścia zapytania,
 • informacje dotyczące wysłanych i pobranych pakietów danych (kod odpowiedzi serwera, wielkość odpowiedzi i adres zapytania),
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy wejście na nasz Serwis nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
 • informacje o Państwa przeglądarce internetowej,
 • informację o systemie operacyjnym  (nazwa i wersja),
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https.
 • Informacje, które udostępniasz w swoich komentarzach w postaci nazwy(imię, nazwisko, pseudonim, itp.), adres e-mail oraz treść komentarza. 

Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze Serwisy.

Nasze Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Okazjonalnie, dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki są przez Użytkowników stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

Korzystając z funkcjonalności naszych Serwisów, w ramach wykorzystania dostępnych formularzy, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie takich danych, jak:

 • Nazwa użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej,
 • treść komentarza.

Podanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

Po więcej informacji w tym zakresie, odsyłamy Państwa do naszej klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie „Ochrona danych osobowych”.

Wykorzystywanie danych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane mogą być przez nas wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności publikowanie komentarzy,
 • generowania statystyk stanowiących pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis,
 • jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem i poprawy jego działania,
 • wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalania odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.

Przy przetwarzaniu Państwa danych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi
w naszym imieniu, którzy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonym przez nas celu
oraz zakresie. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić w momencie podania przez Państwa tych danych w czasie wypełniania dedykowanych formularzy, a także później, przez czas który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu.

Pliki Cookies

Wykorzystujemy pliki cookies.

Cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa Urządzeniu przez serwisy internetowe które odwiedzacie. W plikach tych zawarte są różnego rodzaju informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, na przykład nazwa strony internetowej z której pochodzą,  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Nasze pliki cookies nie przechowują żadnych danych zebranych od Państwa, jako Użytkowników, pozwalających na ich identyfikację.

Zebrane przez nas pliki Cookies, natomiast wykorzystujemy w celu:

 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,
 • dostosowywania zawartości strony internetowej Serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  z serwisów i aplikacji publikowanych na naszych stronach internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji przez przeglądarkę internetową Użytkownika,
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika, jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) z możliwością wyłączenia wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy,
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkowników.

W ramach Serwisów wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Urządzeniu końcowym (przeglądarce internetowej) Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Aby zapewnić poprawne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie naszych stron internetowych stosujemy następujące typy plików cookies:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji przez Użytkowników,
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, aplikacji i itp.
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zachowań oraz zainteresowań,
 • statystyczne – służące do prowadzenia statystyk obejmujących korzystanie ze stron internetowych oraz aplikacji. 

W ramach wydajnościowych plików Cookie korzystamy z Google Analytics – usługi tworzenia statystyk stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z Serwisu jest przekazywana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Służą one do przechowywania informacji, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Google również może przesyłać informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.

Dodatkowo nasze Serwisy wykorzystują narzędzie Google Tag Manager. Narzędzie to stosowane jest przez nas do zarządzania tagami (znacznikami) stron internetowych za pośrednictwem interfejsów. Stosowanie Google Tag Manager nie jest związanie z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia natomiast działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane, natomiast Google Tag Manager tych danych nie wykorzystuje.

Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, które z nami współpracują (zewnętrzne pliki Cookies),
w szczególności od partnerów świadczących usługi analityczne, reklamodawców, czy twórców aplikacji. Każdy z dostawców określa swoje zasady korzystania z plików Cookie w swojej polityce prywatności.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej na Państwa Urządzeniu mają Państwo możliwość samodzielnego zarządzania plikami Cookie. m.in: 

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa stron internetowych,
 • określenie zasad postępowania z różnymi typami plików cookies, np.: akceptowania plików stałych i traktowania ich jako sesyjnych (usuwania po zamknięciu przeglądarki internetowej),
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych mogą Państwo znaleźć na stronach ich twórców, m.in.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, oraz na stronie Wszystko o ciasteczkach.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć umieszczone pliki Cookies za pomocą opcji dostępnych
w przeglądarce Internetowej lub w systemie operacyjnym Państwa Urządzenia.  Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet może uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

Odnośniki do innych stron

W ramach naszych Serwisów mogą zostać zamieszczone linki (przyciski) kierujące do usług innych firm m.in.: wtyczki do portali społecznościowych (Facebook, Instagram czy Linkedin). Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby po przejściu na inne strony internetowe, każdy z Użytkowników zapoznał się z polityką prywatności tam ustaloną, a w przypadku jej braku o skontaktowanie się
z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji w tym zakresie.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszych Serwisów.

Zmiany

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza Polityka została zaktualizowana w dniu 10-10-2019.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące naszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować na adres Inspektora Ochrony Danych mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@atena.pl
 • adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot